Pháp luật 24g

top
Tin tức mới cập nhật

Quảng cáo cột phải


CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Viện nghiên cứu pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng

Banner trước Tin mới

Video: Lễ ra mắt Hội đồng khoa học pháp lý và CLB doanh nhân khởi nghiệp Việt Nam
Hội đồng khoa học và pháp lý của Viện Nghiên Cứu Pháp Luật Bảo Vệ Doanh Nghiệp Và Người Tiêu Dùng được thành lập nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau: