top

TBHTPL Người tiêu dùng N.T.H.P: Kết quả buổi làm việc và xác thực thông tin với CT ôtô NSVN

Thứ 4 | 13/12/2023 | Lượt xem: 223 | Tác giả: admin
phapluat24g.vn - Với tinh thần vì quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, công ty ôtô NSVN cam kết trong thời hạn 7-10 ngày sẽ đảm bảo đúng và đầy đủ các quyền lợi chính đáng của bà N.T.H.P.
  • Căn cứ Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện hành và các văn bản hướng  dẫn thi hành có liên quan;
  • Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được qui định trong Điều lệ của Viện nghiên cứu pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng (Pháp luật 24G)
  • Căn cứ Đơn phản ánh và cầu cứu ngày 27/11/2023 của người tiêu dùng N.T.H.P;
  • Căn cứ vào nhiệm vụ của Ban pháp chế Viện nghiên cứu pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng (Pháp luật 24G);


Ngày 11/12/2023 Ban pháp chế Viện nghiên cứu pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng (Pháp luật 24G) đã chính thức tiếp nhận Đơn và hỗ trợ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng N.T.H.P.
 
Ngày 12/12/2023 Đại diện Ban pháp chế cùng đại diện Phòng Biên tập & Nguồn tin Pháp luật 24G và người ủy quyền của bà N.T.H.P đã có buổi làm việc cùng đại diện và luật sư của công ty ôtô NSVN để ghi nhận và xác thực thông tin mà người tiêu dùng N.T.H.P cung cấp.Đại diện và Luật sư của Công ty ôtô NSVN nghiên cứu, xem xét hồ sơ, chứng cứ mà Pháp luật 24G cung cấp
 
Với tinh thần vì quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, công ty đã xác nhận thông tin mà bà N.T.H.P phản ánh đến Viện nghiên cứu pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng (Pháp luật 24G), đồng thời cam kết trong thời hạn 7-10 ngày khi người tiêu dùng N.T.H.P hoàn tất thủ tục theo hướng dẫn sẽ đảm bảo đúng và đầy đủ các quyền lợi chính đáng của bà N.T.H.P.

Viện nghiên cứu pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng (Pháp luật 24G) sẽ tiếp tục thông tin đến người tiêu dùng các tiến trình tiếp theo và kết quả cuối cùng. Trân trọng.
Pháp luật 24G

Chia sẻ

Đọc thêm

TBTNĐT: Bà N.T.H.P cầu cứu Pháp luật 24G bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng đối với CT ôtô NSVN

Thứ 4 | 13/12/2023 | Lượt xem: 146 | Tác giả: admin

Viện nghiên cứu pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng (Pháp luật 24G) thông báo về Đơn cầu cứu của người...