top

TBTNĐT: Bà N.T.H.P cầu cứu Pháp luật 24G bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng đối với CT ôtô NSVN

Thứ 4 | 13/12/2023 | Lượt xem: 146 | Tác giả: admin
phapluat24g.vn - Viện nghiên cứu pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng (Pháp luật 24G) thông báo về Đơn cầu cứu của người tiêu dùng N.T.H.P và qui trình hỗ trợ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.
  • Căn cứ Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện hành và các văn bản hướng  dẫn thi hành có liên quan;
  • Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được qui định trong Điều lệ của Viện nghiên cứu pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng (Pháp luật 24G)
  • Căn cứ Đơn phản ánh và cầu cứu ngày 27/11/2023 của người tiêu dùng N.T.H.P;
  • Căn cứ vào nhiệm vụ của Ban pháp chế Viện nghiên cứu pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng (Pháp luật 24G);

Ngày 11/12/2023 Ban pháp chế Viện nghiên cứu pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng (Pháp luật 24G) đã chính thức tiếp nhận Đơn và hỗ trợ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng N.T.H.P.Một phần nội dung Đơn phản ánh và cầu cứu của người tiêu dùng N.T.H.P
 
Sau khi xem xét hồ sơ và toàn bộ chứng cứ do người phản ánh và cầu cứu khẩn cấp gửi đến, Viện nghiên cứu pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng (Pháp luật 24G) nhận thấy Đơn phản ánh và cầu cứu của người tiêu dùng N.T.H.P là có căn cứ.

Viện nghiên cứu pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng (Pháp luật 24G) sẽ xác thực lại thông tin và chuyển hồ sơ đến các cơ quan chức năng để xem xét xác minh, đồng thời gửi hồ sơ đến các cơ quan thông tấn báo chí cả nước cùng vào cuộc theo yêu cầu của người ảnh ánh và cầu cứu khẩn cấp.

Đồng thời, Viện Nghiên cứu pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng (Pháp luật 24G) sẽ gửi toàn bộ danh sách các cơ quan chức năng, và các cơ quan thông tấn báo chí đến người phản ảnh và cầu cứu khẩn cấp biết và theo dõi. Trân trọng.
Pháp luật 24G

Chia sẻ

Đọc thêm

TBHTPL Người tiêu dùng N.T.H.P: Kết quả buổi làm việc và xác thực thông tin với CT ôtô NSVN

Thứ 4 | 13/12/2023 | Lượt xem: 222 | Tác giả: admin

Với tinh thần vì quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, công ty ôtô NSVN cam kết trong thời hạn 7-10...